Kệ Trưng Bày Bút Mica 12 Ô – Kệ Bút Văn Phòng Phẩm

235,000

  •  Kích thước:
    • Ngang 16cm x Cao 20cm x Sâu 15cm.
    • Bao gồm 3 tầng, mỗi tầng 4 ô
    • Thích hợp chưng được nhiều loại bút khác nhau.