Kệ Trưng Bày Bút Mica 25 Ô – Kệ Bút Văn Phòng Phẩm

350,000

  • Kích thước:
    • Ngang 23cm x Cao 26cm x Sâu 13cm.
    • Bao gồm 5 tầng, mỗi tầng chia thành 5 ô nhỏ.
    • Thích hợp chưng được nhiều loại bút khác nhau.
    • Sử dụng cho các nhà sách, các văn phòng phẩm…